Lưu trữ thẻ: đại hội đảng bộ

[999+ Quà tặng] Bộ Giải Pháp Quà Tặng Đại Hội Đảng Bộ Toàn Quốc Nhiệm Kỳ 2025 – 2030

  1. Ý nghĩa của chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2025 – 2030 Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), dự kiến diễn ra từ đầu năm 2025, là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đánh dấu một bước ngoặt mới trong quá trình phát […]