Lưu trữ thẻ: đại hội hội doanh nhân trẻ việt nam

TOP 5 Mẫu Quà Tặng Đại Hội Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (HDNTVN) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc kết nối, giao lưu và hợp tác giữa các thành viên. Đại hội HDNTVN được tổ chức 3 năm/lần để các thành viên có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh. Trong dịp […]