Lưu trữ thẻ: quà tặng kỷ niệm công đoàn

Hướng Tới Kỷ Niệm 95 Năm Ngày Thành Lập Công Đoàn Việt Nam

Công đoàn Việt Nam (hay Liên đoàn lao động Việt Nam) là một tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện. Trong năm nay, chúng ta sẽ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam […]